ارداویراز


نام :
ارداویراز
استان :
گیاهخواران فارس
شهرستان :

نوع گیاهخواری :
وجترین
تعداد بازدید از این پروفایل :
101 مرتبه
عامل گیاهخوار شدن :
اخلاق گرایی و فلسفه یزدانشناسی زرتشتی من را بیدار کرد.
دلایل گیاهخوار ماندن :

نظر در مورد حیوانات :
https://tinyurl.com/y9x96y95 حفظ طبیعت و حیوانات چه نشانه ای نزد ما آریائیان کهن تر و والاتر از جایگاه سگ، این جانور مقدس میترا؟ سگ در دستگاه مغان آن چنان والاجاه است که همی در دوزخ نیز این سگ است که از روان گناهکاران در برابر دیوها و فرزندان اهرمن پاسداری می کند: آری، سگ زرین گوش که خویشکاری اش پاسبانی از روان دروندان است تا که دیوها بیش از گناهی که مرتکب شده اند پادافراه شان نکنند. در آن جائی که دیوها گامی از میزان مشخص شده از سوی رشن و میترا فراتر می نهند، سگ زرین گوش آن چنان پارسی می کند که دیوها می گریزند. البته گُرز میترا نیز هست. گرزی که در فراز دوزخ آونگ است و بر سر دیوها کوفته می شود، آن گاه که بنا بر ذات شان می کوشند که روان گناهکاران را از هم به درند. کیخسرو آرش گرگین
تاریخ شروع گیاهخواری :
10/96
نظر در مورد غذاهای گیاهی :

تاثیر گیاهخواری بر سلامتی شما :

تجربیات گیاهخواری :

ارسال دیدگاه

برای ثبت دیدگاه باید عضو آی وگان باشید . اگر عضو هستید وارد سایت شوید.