الوان شریفی نیا


نام :
الوان شریفی نیا
استان :
گیاهخواران تهران
شهرستان :
شهرری
نوع گیاهخواری :
وگان
تعداد بازدید از این پروفایل :
249 مرتبه
عامل گیاهخوار شدن :
درآغازفکرمیکنم این مسءله ذاتی نیزباشد،وممکن است درذات هرکس ازابتدا نهادینه شده باشد.از اول ذاتا وازنظرفلسفی منطقی باخوردن گوشت مشکل داشتم،دیدن صحنه ی گوشت و...خوردن توسط انسان برایم عجیب ترین مسءله ی دنیابود.و گله ی گوسفندان غمگین ترین صحنه ی دنیا.باخودم میگفتم مگر گوشت و...جسد نیستند؟!مگرحیوان باانسان فرق دارد؟مگرمیشودیک موجودراکه قبلا زنده بوده وراه میرفته و...راخورد؟!مگرمیشود حیوان غذاباشد؟!
دلایل گیاهخوار ماندن :
بنده ی حقیر باگیاهخوارشدنم به حیوانات لطفی نکردم،بلکه فقط آنهارا از کوچکترین حق طبیعی شان محروم نکردم...ترویج گیاهخواری الویت زندگی شخصی من است.حاضرهستم حتی دراین راه وترویجش از کارم که ترانه سرایی است بگذرم،وحتی از جانم هم بگذرم وزندگی ام رادراین مسیرفداکنم.گیاهخواری برای من یک رژیم غذایی نیست،بلکه تمام اصل وجودی من است ومن اگرجز این باشم نمیتوانم باشم.ونمیخواهم باشم.بزرگترین واولین آرزوی من گیاهخوارشدن تمام مردم دنیاست.و روزی که حیوانات درکنارماباشند،نه زیرچاقو...ومحصولاتشان برای خودشان وفرزندانشان باشد...
نظر در مورد حیوانات :
من دیروز پشت یک ماشین گوسفندی را دیدم که بانگاهش به من التماس میکرد...خودش رامثل زندانی های انفرادی به اینوروآنور میزدوانگار به دیواره ها هم التماس میکرد...من دیروز ازهمیشه عاجزتربودم...من دیروز ناتوان بودن آدمیزاد مقابل جبر را باهمه ی وجود حس کردم...من دیروز یک گوسفند را دیدم که التماس میکرد اما الان نمیدانم کجاست!من زبانم بند آمده...من دیگر زبان قاصروخسته ام مقابل کلمه ی حقوق حیوانات بند آمده...من حقوقم اگر زیاد بود،حقوق حیوانات را برایشان میخریدم...
تاریخ شروع گیاهخواری :
یادم نمی آید
نظر در مورد غذاهای گیاهی :
در ابتدا تفکرواحساسی که نسبت به آن دارم،یک غذای منطقی است،سپس غذایی که باخوردنش به هیچ نحوی حق هیچ موجود زنده ای راناحق نمیکنیم وتن وروحی رابه درد نمی آوریم وخانواده ای را باجای خالی اعضایش مواجه نمیکنیم،وسپس غذایی سالم،غنی ومقوی برای روح وجسم،سبک وزودهضم(وهضم آسان تر)
تاثیر گیاهخواری بر سلامتی شما :
طبق آخرین آزمایشات کاملاسالم وبی هیچ کم وکاستی بودم.حتی سرماهم نمیخورم وبااینکه پیش آمده در معرض ویرووس های رایج قراربگیرم،آن ویروس رانگرفته ام؛بی اغراق هیچگاه حتی سردرد ودل دردمعمولی هم ندارم.استفراغ نمیکنم وحتی دندان درد هم نمیگیرم.ناخن های بسیارسالمی دارم.حتی اگر زیاد بخورم وموادی باکالری بالا مصرف کنم چاق نمیشوم وبنابراین ازامراض وعوارض چاقی(مثل دیابت) درامان می مانم.ازنظر روحی درونی نیز آثاربسیاربالایی دارد ودید انسان رابه همه چیز تغییرمیدهد.
تجربیات گیاهخواری :

  1. Alireza bodagh گفت:

    سلام.خانم شريفي نيا شما باصورت جوان وبه ظاهر بي تجربه سخنان پر محتوا وتاثيرگذاري رابيان کرديد که از سن وسال ظاهريتان بعيد به نظر ميرسد.که اين نشاندهنده اين است که هوش ودرايت به سن وسال نيست.بله متاسفانه ما جمعيت معدود تواتايي مقابله با اقيانوس گوشت خواران را نداريم.وچاره اي جز نگاه کردن وخون دل خوردن رانداريم.به هر حال به شما براي عقايد صحيح وحقگرايانه تان تبريک ميگويم

ارسال دیدگاه

برای ثبت دیدگاه باید عضو آی وگان باشید . اگر عضو هستید وارد سایت شوید.