محسن افروزیان


نام :
محسن افروزیان
استان :
گیاهخواران تهران
شهرستان :
تهران
نوع گیاهخواری :
وگان
تعداد بازدید از این پروفایل :
85 مرتبه
عامل گیاهخوار شدن :
من از حامیانِ حقوق حیوانات و محیط زیست هستم.من خواهانِ متوقف شدنِ رفتارِ خشونت آمیزِ بشر نسبت به حیوانات و محیط زیست هستم.محقق شدنِ این خواسته،نیازمندِ تغییر است.پس،گیاه خوار شدم.چون معتقدم هیچ تغییری به وقوع نمی پیوندد مگر این که تغییر را ابتدا از خودمان شروع کنیم.همین امر موجب یک انقلاب و دگرگونیِ عظیم خواهد شد.
دلایل گیاهخوار ماندن :

نظر در مورد حیوانات :
حیوانات درد و رنج را احساس می کنند.حق حیات و آزادی را از آن ها سلب نکنید.
تاریخ شروع گیاهخواری :
فروردین ۱396
نظر در مورد غذاهای گیاهی :

تاثیر گیاهخواری بر سلامتی شما :

تجربیات گیاهخواری :

ارسال دیدگاه

برای ثبت دیدگاه باید عضو آی وگان باشید . اگر عضو هستید وارد سایت شوید.