ندا


نام :
ندا
استان :
گیاهخواران تهران
شهرستان :
تهران
نوع گیاهخواری :
خامگیاهخوار
تعداد بازدید از این پروفایل :
320 مرتبه
عامل گیاهخوار شدن :
اعتقاد به انرژی درد و آه و ناله حیوانات در زمان ذبح.
دلایل گیاهخوار ماندن :
توسط دوست دوران تحصیل با کتاب فوائد گیاهخواری صادق هدایت آشنا شدم.
نظر در مورد حیوانات :
هر موجودی که صورت دارد نباید خورده شود.
تاریخ شروع گیاهخواری :
1395/03/14
نظر در مورد غذاهای گیاهی :
در مواجهه با شرایط بحرانی زندگی آرامتر برخورد می کنم.
تاثیر گیاهخواری بر سلامتی شما :
دست چپم بی حس می شد، مدتی است درمان شده است.
تجربیات گیاهخواری :
در شرایط بحرانی زندگی به سر می برم و می توانم با آرامی با مسائل برخورد کنم.

ارسال دیدگاه

برای ثبت دیدگاه باید عضو آی وگان باشید . اگر عضو هستید وارد سایت شوید.